Βελτίωση

 • Βελτίωση ανάγνωσης

  Η ανάγνωση είναι μια σύνθετη νοητική λειτουργία και για την εκτέλεση της απαιτούνται διάφοροι πολύπλοκοι μηχανισμοί και διαδικασία, η οποία εκτελείται , για να επιτευχθεί η ανάγνωση.

  Σύμφωνα με τον Πόρποδα (1983) η ανάγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου να ερμηνεύουν το συμβολικά σύστημα του γραπτού λόγου με σκοπό να αποσπάσει το εννοιολογικό του περιεχόμενο. Δεδομένου λοιπόν ότι η ανάγνωση είναι μια κατεξοχήν σύνθετη γνωστική λειτουργία, πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να αρχίσουν να διαβάζουν ή και κατ επέκταση να διαβάζουν σε ροή, γι ‘αυτό χρειάζονται βοήθεια.

  Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα με μια σειρά ασκήσεων, με τις οποίες ( το παιδί) ο μαθητής αναπτύσσει την συγκεκριμένη λειτουργική ικανότητα.

  Οι τρόποι ασκήσεων στοχεύουν στην ανάπτυξη του προσανατολισμού, της οπτικής αντίληψης, τον συγχρονισμό των κινήσεων χεριού – ματιού, τον εσωτερικό λόγο άρθρωσης σε συντονισμό με αναπνευστικές κινήσεις κατά την ανάγνωση με δυνατή φωνή.

  Οι εν λόγω ασκήσεις συνοδεύονται με ακουστικό ερέθισμα ρυθμού με στόχο την ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου.

 • Βελτίωση της γραφής

  Η γραφή απαιτεί έναν έλεγχο της κίνησης με την έννοια ότι «ελέγχω» μια πράξη όταν την κατέχω και κυριαρχώ στα στάδια της εξέλιξης της. Στη γραφή αυτός ο έλεγχος ασκείται από δύο κατευθύνσεις του χρόνου και του χώρου.

  Ο χρόνος σημαίνει πως το παιδί έχει τη δύναμη της πρόβλεψης, της διακοπής, σταματήματος και επανάληψης της κίνησης. Ο χώρος σημαίνει πως το παιδί έχει την ικανότητα διάκρισης της κατεύθυνσης, δηλ. της επιθυμητής διεύθυνσης.

  Με άλλα λόγια για να μάθει ένα παιδί να διαβάζει και να γράφει, θα πρέπει να λύσει πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα όσα αφορούν τον έλεγχο των κινήσεων δηλ. της ισορροπίας, του προσανατολισμού και του αισθητηρίου της όρασης και ακοής.

  Δυστυχώς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανακάλυψη της γραφής, καθώς και στη γραφοκινητική δεξιότητα.

  Εφαρμόζουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, το οποίο εμπεριέχει κατάλληλες ασκήσεις με στόχο να βοήθησε αρχικά το παιδί να ανακαλύψει τα γράμματα και εν συνεχεία να αναπτύξει το σωστό οπτικοκινητικό συντονισμό, για να μπορέσει το παιδί να γράφει ευανάγνωστα. Γενικά με αυτές τις ασκήσεις βοηθάμε το παιδί να αναπτύξει την γραφοκινητική του δεξιότητα.

  Οι εν λόγω ασκήσεις συνοδεύονται με ακουστικό ερέθισμα ρυθμού με στόχο την ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου.

  ss


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me