Εκπαιδευτικά

 • Αγγλικά

  Αγγλικά όλων των επιπέδων

  Στόχος μας η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές.
  Μέσα σ’ένα ευχάριστο περιβάλλον τα παιδιά μαθαίνουν τους μηχανισμούς της Αγγλικής γλώσσας και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις που απαιτεί η κάθε βαθμίδα. Για τη διδασκαλία των Αγγλικών χρησιμοποιούμε όλα τα απαιτούμενα πολυμέσα (Computer–video–projector-CD–Flashcards) με στόχο τη γρηγορότερη και εποικοδομητική εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

  Διδάσκουμε

  • Junior
  • Elementary
  • Intermediate
  • Advanced
  • Proficiency
  • IELTS
  • Ειδικά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

  Μαθησιακές δυσκολίες και ξένη γλώσσα

  Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία ή άλλες Μαθησιακές Δυσκολίες είναι δυσκολότερο να μάθουν μια ξένη γλώσσα τόσο εύκολα όπως τα άλλα παιδιά και πολλές φορές νιώθουν την ξένη γλώσσα σαν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Για μας όμως αυτό δεν αποτελεί τροχοπέδη, γιατί πιστεύουμε πως και τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα στη ξένη γλώσσα και πως μπορούν με μια αλλιώτικη διδασκαλία και μεθοδολογία να κατακτήσουν την ξένη γλώσσα.

  Μέσα λοιπόν από τα αγγλικά προγράμματα μας βοηθούμε τα παιδιά με πρακτικές της σύγχρονης διδακτικής (οπτικά και ακουστικά μέσα) να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες δυσκολίες στη προσπάθεια τους να κατακτήσουν την Αγγλική γλώσσα.

  Ιδιαίτερη δυσκολία αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο αρχικό στάδιο και έτυχε πολλές φορές να ανακαλύψει ο γονέας πως το παιδί του έχει δυσλεξία ή άλλες Μαθησιακές Δυσκολίες εξαιτίας των ανεξήγητων δυσκολιών του στα Aγγλικά.

  Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η αγγλική γλώσσα αποτελεί για το παιδί ένα παράθυρο που κοιτάει σ΄ ένα ξένο κόσμο αλλιώτικο γλωσσικά από το δικό του, με διαφορές τόσο προφορικά, όσο και γραπτά. Ένα παιδί που μαθαίνει την μητρική του γλώσσα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα από πριν ακουστικά και απόκτησε το στοιχειώδες λεξιλόγιο, την υποτυπώδες συντακτική δομή και έτσι μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει το γραπτό λόγο.

  Γι΄αυτό είναι απαραίτητο ένα παιδί πριν αρχίσει αγγλικά να έχει κατακτήσει αρκετά καλά το μηχανισμό της πρώτης ανάγνωσης και γραφής της μητρικής του γλώσσας, γιατί αυτό θα αποτελέσει τις θεμελιώδεις βάσεις για τη κατάκτηση της νέας γλώσσας και την υπερπήδηση των δυσκολιών που εμφανίζονται στη διαφορά της γραφής, προφοράς, φθόγγων, συντακτικών και γραμματικών δομών στη πρόταση, αλλά και το λεξιλόγιο μεταξύ μητρικής και αγγλικής γλώσσας.

  Τμήματα ειδικά καταρτισμένα για παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές δυσκολίες

 • Μαθηματικά

  • Λειτουργούν τμήματα Μαθηματικών όλων των επιπέδων:
  • (Δημοτικού –Γυμνασίου)

  • Ειδικά τμήματα για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά:
  • (Δυσαριθμησία)

  Τα τμήματα είναι ολιγομελή, αλλά παρέχονται και ατομικά μαθήματα.

   

  Με μια αλλιώτικη διδασκαλία και με μια θετική προσέγγιση

  Μέσα σ’ένα ευχάριστο περιβάλλον και με ένα αλλιώτικο τρόπο διδασκαλίας τα παιδιά κατακτούν τον μηχανισμό των μαθηματικών πράξεων και συλλογισμών, έτσι ώστε τα μαθηματικά να μην αποτελούν γι αυτά ένα ακατανίκητο φόβο και άγχος.

  Στόχος μας είναι η βελτίωση της μαθηματικής ικανότητας των παιδιών και η σχολική τους επιτυχία.

  Το κάθε παιδί είναι για μας μία ξεχωριστή περίπτωση. Δεν έχει σημασία, αν το παιδί βρίσκεται σε ομάδα , γιατί χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της εξατομικευμένης διδασκαλίας.

  Κριτήρια δυσαρίθμησης

  • Αδύνατο το μέτρημα ανάποδα (10, 9, 8, ...)
  • Αρχίζουν το μέτρημα από το μηδέν π.χ. 7 + 8
  • Προπαίδεια (Αδύνατον)
  • Σημεία θέσης
   • Μεταφορά αριθμών
   • Πρόσθεση ή Αφαίρεση (το κρατούμενο)
   • Υποδιαστολή
   • Σύμβολα
   • Αναλογίες
  • Μέτρημα με τα χέρια (δάχτυλα)
  • Σύγχυση αριθμών και συμβόλων
   9 ρ 6
   3 ε
   4 7
   2 5
   15 51
   3 x 7 = 10 αντί 21
  • Τρομερή δυσκολία στη διαίρεση και στον πολλαπλασιασμό
  • Τρομερή δυσκολία στις μεγάλες προσθέσεις και αφαιρέσεις
  • Λανθασμένη αντιγραφή αριθμών από τον πίνακα ή από δικές τους πράξεις
  • Τρομερή δυσκολία στα κλάσματα - Δεν ξεχωρίζουν τον παρονομαστή μα τον αριθμητή (πάνω – κάτω)
  • Δυσκολία στην διάκριση διαιρετέου από το διαιρέτη, του αφαιρετέου από τον αφαιρέτη
  • Δυσκολία στη μέτρηση ποσότητας, διαστήματος, χρονικής διάρκειας (π.χ. στη μετατροπή κιλού σε γραμμάρια, της ώρας σε λεπτά κτλ)

  Η συμπεριφορά του παιδιού με δυσκολίες στα Μαθηματικά

  • Μαθαίνουν την προπαίδεια εντελώς μηχανικά
  • Ξεχνούν εύκολα κανόνες και τύπους
  • Μια μέρα επιλύουν τις ασκήσεις και την άλλη μπλέκονται
  • Απογοητεύονται με τα διαγωνίσματα
  • Το άγχος τους, τους οδηγεί προς φοβία στα μαθηματικά (μαθηματικοφοβία)
  • Έχουν αρνητική στάση προς τα μαθηματικά και αρνητική στάση πολλές φορές προς τον καθηγητή των μαθηματικών.
  • Έχουν έλλειψη της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθηματικών (προσθετέοι, πηλίκο)

 • Φιλολογικά

  Φιλολογικά Μαθήματα (Γυμνασίου - Λυκείου)

  Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό διδάσκονται:

  • Νεα Ελληνικά - Γλώσσα - Έκθεση
  • Ιστορία
  • Αρχαία
  • Αρχαιογνωσία

  Στόχος μας η σχολική βοήθεια και επιτυχία των παιδιών στις σχολικές εργασίες, στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις.
  Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα, αλλά παρέχονται και ατομικά μαθήματα.

  Παγκύπριες εξετάσεις

  Στο φροντιστήριό μας λειτουργεί τμήμα Ν. Ελληνικών και Ιστορίας για προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων. Tο πρόγραμμα μας στηρίζει κάθε μαθητή της Γ΄Λυκείου οποιασδήποτε μαθησιακής ικανότητας με τον ίδιο ζήλο, σοβαρότητα και σεβασμό. Στόχο μας η μαθησιακή ενδυνάμωση των παιδιών , έτσι ώστε με όρεξη και δύναμη να πετύχουν στις πανεπιστημιακές επιλογές τους. Το Φροντιστήριο «Η ΡΟΠΗ» εγγυάται πλήρη προετοιμασία και τα καλύτερα αποτελέσματα.

 • Πρόγραμμα Μελέτης

  Πρόγραμμα μελέτης Δημοτικού - Γυμνασίου

  Καθημερινό πρόγραμμα στήριξης κατ΄οίκον μελέτης παιδιών Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες

  Το πρόγραμμα Καθημερινής Μελέτης απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και χρειάζονται βοήθεια, στήριξη και οργανωτική καθοδήγηση, για να ανταπεξέλθουν στο σχολικό τους έργο και καθήκον.

  Τα παιδιά μέσα σε μια μικρή ομάδα μαθαίνουν να συνεργάζονται και να μελετούν ευχάριστα και σωστά τα σχολικά, καθημερινά τους μαθήματα.

  Τα παιδιά καθοδηγούνται συνεχώς από την καθηγήτρια στους τομείς:

  • Οργάνωσης και συγκέντρωσης
  • Επιμέλειας της γραπτής τους εργασίας
  • Στη σωστή εκμάθηση της ορθογραφίας
  • Στην καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας
  • Στη σωστή μελέτη των μαθημάτων (Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία)
  • Στη σωστή επεξεργασία και κατανόηση των μαθηματικών

  Στο πρόγραμμα καθημερινής μελέτης γίνεται ό,τι καλύτερο από μέρους μας έχοντας υπόψην τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των παιδιών, γι’αυτό θεωρούμε σημαντική την επικοινωνία μας με τους σχολικούς δασκάλους των παιδιών για κοινή συνεργασία και κατανόηση με στόχο την στήριξη των παιδιών, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους, το οποίο πολλές φορές είναι πέρα από τις παρούσες μαθησιακές τους ικανότητες και πιέζονται πολύ.

  Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία της μάθησης, την αξία της μελέτης και προσπάθειας και πάνω απ’όλα να νιώθουν πως είναι ικανά να μετέχουν αλλά και να συμμετέχουν στη σχολική τους τάξη απαλλαγμένα από τις συναισθηματικές απογοητεύσεις και ματαιώσεις που καθημερινά βιώνουν.

 • Πρόγραμμα Στήριξης

  Πρόγραμμα στήριξης καθημερινής μελέτης γυμνασιακής εκπαίδευσης

  Οι μαθητές μέσα σε μια μικρή ομάδα συνεργάζονται και μαθαίνουν να μελετούν τα σχολικά τους μαθήματα (φιλολογικά μαθήματα, μαθηματικά, βιολογία, φυσική, χημεία κ.α).

  «Μαθαίνουν πως να Μαθαίνουν» με τη βοήθεια των στρατηγικών μελέτης  που τους υποδεικνύονται από τους διδάσκοντες. Σ΄ ένα πλήρες οργανωμένο και ευχάριστο περιβάλλον οι μαθητές μαθαίνουν:

  • Να οργανώνονται και να συνεργάζονται.
  • Βασικές στρατηγικές μελέτης .
  • Να είναι επιμελείς.
  • Να μαθαίνουν σωστά και να προετοιμάζονται κατάλληλα για τα διαγωνίσματα τους.
  • Να παίρνουν όσο το δυνατό καλύτερη βαθμολογία, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες του καθενός.
  • Να μπορούν να λύνουν με υπευθυνότητα τις σχολικές ασκήσεις που τους αναθέτονται μόνοι τους.
  • Να ξαναμελετούν στο σπίτι αυτά τα οποία διδάξαμε και έγραψαν στα τετράδια τους ή στα επιπλέον κατατοπιστικά φυλλάδια που τους δόθηκαν, έτσι ώστε με τη συνεχή επανάληψη να καταφέρουν να κατανοούν και να μαθαίνουν τα ζητούμενα καλύτερα και ευκολότερα.

  Στο πρόγραμμα  γίνεται ό,τι καλύτερο από μέρους μας έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των παιδιών, γι’ αυτό θεωρούμε σημαντική την επικοινωνία μας με τους γονείς για κοινή συνεργασία με στόχο την στήριξη των παιδιών, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους, το οποίο πολλές φορές είναι πέρα από τις παρούσες μαθησιακές τους ικανότητες και πιέζονται πολύ.

  Το διάβασμα θέλει τρόπο και όχι κόπο!

  Στόχος του προγράμματος

  Είναι να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία της μάθησης, την αξία της μελέτης και προσπάθειας και πάνω απ’όλα να νιώθουν πως είναι ικανά να μετέχουν αλλά και να συμμετέχουν στη σχολική τους τάξη απαλλαγμένα από τις συναισθηματικές απογοητεύσεις και ματαιώσεις που καθημερινά βιώνουν.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me