Όροι και Προϋποθέσεις

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι τα κατανοείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς από την στιγμή που θα υποβάλετε το ερώτημα στη σελίδα επικοινωνίας το οποίο έχετε συμπληρώσει, θα είστε νομικά δεσμευμένος από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.instituteiropi.com δείχνει ότι συμφωνείτε στην συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο", όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας (Privacy Policy). Επιπρόσθετα, με την χρήση της ιστοσελίδας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (για τις ανάγκες της επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας) και διαβεβαιώνετε ότι όλα τα δεδομένα τα οποία έχετε καταχωρήσει είναι ορθά.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσετε την πολιτική και τις πρακτικές που εφαρμόζονται από την "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο" σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.instituteiropi.com και ως ιδιωτικό φροντιστήριο διατηρούμε το δικαίωμα να την αναβαθμίσουμε, να την αναθεωρήσουμε, να την αλλάξουμε ή να την αναδημοσιεύσουμε όποτε εμείς κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιοτικότητας

Η "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο" έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας. Παροτρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές, για να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βοηθούμε να προστατευτούν οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο" παρέχει ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως μαθήματα, εξετάσεις, βοηθήματα, σεμινάρια κτλ. Τα δεδομένα που συλλέγονται συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες όπως όνομα, επίθετο, email και το προσωπικό μύνημα του επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεγούν μέσω της ιστοσελίδας μας στο σημείο της επικοινωνίας. Η συλλογή πληροφοριών μας βοηθάει επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Ο πελάτης είναι επομένως υποχρεωμένος να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο" (χωρίς να αποκρύψει ή να παραλείψει να αναφέρει οτιδήποτε σημαντικό) σχετικά με τις πληροφορίες που ζητά, έτσι ώστε τα άτομα της "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο" να ενημερωθούν πλήρως για τις ανάγκες της εποικοινωνίας, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε προβλήματα ή διαφωνίες.

Για σκοπούς σαφήνειας, πρέπει να επισημανθεί ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

  1. Για βελτίωση της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών μας.
  2. Για να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες σας και στα ερωτήματά σας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Η "ΡΟΠΗ - Ιδιωτικό φροντιστήριο" λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας. Επομένως, δε θα αποκαλύψουμε, δε θα πωλήσουμε, ούτε θα διαφημίσουμε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία σε τρίτους για σκοπούς διαφήμισης, χωρίς την συγκατάθεσή σας. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει Νόμου να κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για εσωτερικούς σκοπούς. Δεν αποκαλύπτουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο χωρίς την έγκρισή σας, εκτός και αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό από το Νόμo, τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιουσδήποτε κανονισμούς ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Η αποδοχή σας αυτών των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me